kundtjanst@elitkraft.se
08-50 30 20 20

Om Elitkraft Sverige AB

Elitkraft är ett elbolag som bedriver elförsäljning på den svenska elmarknaden. Affärsidén är att med en mycket låg riskexponering erbjuda elkunder ett konkurrenskraftigt elpris. Detta sker med hjälp av Elitkrafts egenutvecklade affärssystem som på ett kostnadseffektivt sätt administrerar leverantörsbytet och faktureringen.

Syftet med Elitkraft är att skapa ett vinstdrivande företag men även att öka konkurrensen på en marknad där antalet aktörer hittills minskat för varje år. Vår övertygelse är att om det finns fler elbolag att välja på ger det Sveriges elkunder en bättre fungerande elmarknad.

Elitkraft ägs av Clamtho AB. Clamtho verkar på den svenska elmarknaden inom verksamhetsområdena affärssystem och elhandel.

Webbplatsen tillhandahålls av Elitkraft Sverige AB
Organisationsnummer: 556632-5113