kundtjanst@elitkraft.se
08-50 30 20 20

Mätare och årsförbrukning

> Måste jag läsa av mätaren?
> Min förbrukning är onormalt hög, stämmer den?

Måste jag läsa av mätaren?

Nej, din nätägare är skyldig att göra månadsvisa avläsningar på din mätare. Detta sker normalt sett per automatik. I undantagsfall kan nätägaren be om hjälp med avläsningen. Var då noga med att fylla i ett avläsningskort på en gång och returnera till nätägaren så snart som möjligt!


Min förbrukning är onormalt hög, stämmer den?

Elitkraft får informationen om din förbrukning från din nätägare. Dina fakturor är baserade på din nätägares senast avlästa mätvärden. Om du tycker att dina mätvärden är felaktiga, ska du kontakta din nätägare.