kundtjanst@elitkraft.se
08-50 30 20 20

Fakturor

> Hur fakturerar Elitkraft?
> Kan jag betala min faktura via Autogiro, hur anmäler jag det?
> Jag vill ha fakturor på endast den el jag har förbrukat.
> Jag har en betalningsanmärkning, kan jag ändå bli kund?
> Kan ni erbjuda E-faktura?
> Vad händer om jag inte betalar min faktura i tid?
> Hur fungerar det som jag lämnar er (Slutfaktura)?

Hur fakturerar Elitkraft?

I början av varje månad sänder vi ut fakturan för föregående månad. Givet att din nätägare rapporterat en giltig månatlig mätarställning till oss kommer vi att fakturera dig baserat på denna mätarställning.


Kan jag betala min faktura via Autogiro, hur anmäler jag det?

Du kan förenkla din betalning genom att kostnadsfritt använda Autogiro. Med Autogiro dras dina fakturabetalningar från ditt bankkonto på förfallodagen. Du kan kan anmäla dig till Autogiro via din internetbank, din personliga hemsida eller genom att kontakta vår kundtjänst.


Jag vill ha fakturor på endast den el jag har förbrukat.

Det fungerar så länge din nätägare rapporterar aktuell mätarställning till oss kontinuerligt.

Elitkraft utgår från den av nätägaren vid tidpunkten för leverantörsbytet inrapporterade mätarställningen och beräknade årsförbrukningen. Efter det att nätägaren har uppdaterat dessa uppgifter och skickat dem till Elitkraft sker en avräkning på nästkommande faktura. Du kan ej rapportera mätvärden direkt till Elitkraft, detta kan endast göras direkt till nätägaren.


Jag har en betalningsanmärkning, kan jag ändå bli kund?

Sedvanlig kreditprövning kan komma att ske. Om du inte blir godkänd enligt Elitkrafts kreditpolicy träder avtalet inte i kraft.


Kan ni erbjuda E-faktura?

Vi erbjuder i dagsläget tyvärr inte E-faktura som betalsätt.


Vad händer om jag inte betalar min faktura i tid?

Efter förfallodagen skickar vi en påminnelse. Du påförs gällande påminnelseavgift och dröjsmålsränta som debiteras på nästkommande faktura.

Har du inte betalat efter påminnelsen kommer du att få ett inkassokrav vilket innebär att ärendet kommer att lämnas till inkasso inom kort om betalning ej erlagts. Om betalning ändå inte sker efter att ärendet lämnats till inkasso, så kan sociala myndigheter komma att kopplas in och elen stängas av tills befintlig skuld reglerats.


Hur fungerar det när jag lämnar er (Slutfaktura)?

Vid avtalets slut sker en avstämning. Du får då en slutfaktura som reglerar verklig förbrukning mot vad Elitkraft tidigare fakturerat. Du får då tillbaka, alternativt betala, mellanskillnaden. Elitkraft inväntar alla uppgifter från din nätägare innan avstämningen görs. Detta för att kunna göra en helt korrekt slutfaktura till dig.