kundtjanst@elitkraft.se
08-50 30 20 20

Övrigt

> Varifrån kommer elen?
> Residualmix år 2017
> Är Elitkraft ett säkert bolag?
> Hur använder Elitkraft cookies på sin hemsida


Varifrån kommer elen?

Elitkraft köper all el via den nordiska elbörsen, Nordpool. Det betyder rimligen att den el du köper är ett genomsnitt av den produktion som sker i Sverige tillsammans med eventuell import. Det innebär att elen till den absolut största delen kommer från svensk vatten- och kärnkraft.


Residualmix år 2017

Miljöpåverkan

 CO2 (g/kWh)  Kärnbränsleavfall (g/kWh) 
329,19 0,001157925 


Är Elitkraft ett säkert bolag?

Mot bakgrund av vad som hänt det senaste året på elmarknaden har Elitkraft valt en mycket låg riskexponering för att undvika att hamna i den situation som tyvärr många andra elleverantörer gjort. Det betyder att Elitkraft prissäkrar hela sin försäljningsvolym. På så sätt minimerar vi riskexponeringen och får bättre kontroll över våra framtida kostnader.


Hur använder Elitkraft cookies på sin hemsida?

Den här webbplatsen innehåller cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

* att webbplatsen innehåller cookies,
* vad dessa cookies används till och
* hur cookies kan undvikas.

På Elitkrafts webbplats används så kallade ""sessionscookies"" för att anpassa sidans innehåll och utseende. De används också för att hantera inloggningsproceduren. Ingen personlig information lagras i cookien och den tas bort när du stänger webbläsaren.