kundtjanst@elitkraft.se
08-50 30 20 20

Pris

> Vilken avgift har Elitkraft för elcertifikat?
> Erbjuder ni tillsvidarepris?
> Blir det billigare/dyrare framöver?
> Varför är elen så dyr?
> Vad händer om priserna sjunker undet mitt avtal?
> Vad består elpriset av?

Vilken avgift har Elitkraft för elcertifikat?

Priset för elcertifikat varierar över tiden och är normalt inkluderad i din totala energikostand. Elcertifikatsavgiften grundas på månadens genomsnittliga pris på marknaden för elcertifikat.


Erbjuder ni tillsvidarepris?

Ja. Du kan antingen teckna ett tillsvidarepris direkt eller låta ditt tidsbundna avtal övergå till ett tillsvidarepris efter avtalsperiodens slut.


Blir det billigare/dyrare framöver?

Egentligen är detta en fråga man bör ställa till producenterna men elpriserna är väldigt beroende av väder. Ett år med mycket regn ger låga elpriser och ett torrt år höga elpriser. Elpriset påverkas också av politiska beslut exempelvis införandet av elcertifikat.


Varför är elen så dyr ibland?

Egentligen är detta en fråga man bör ställa till producenterna men elpriset styrs av prisutvecklingen på den nordiska råvarubörsen Nord Pool. En av anledningarna till de tidvis höga elpriserna kan vara att det är dåligt med tillgången på vatten i våra vattenmagasin. Dessutom har kolpriserna ökat under de senaste åren och oljepriset har också gått upp. Prissättningen på den nordiska elbörsen Nord Pool är baserad på marginalprissättning vilket innebär att om vi importer dyr kolkraft el så sätter den priset även för den normalt billiga vattenkraften.


Vad händer om priserna sjunker under mitt avtal?

Om du valt ett fast pris så ligger det fast oavsett om priserna går upp eller ner. Om du valt ett Tillsvidarepris så följer det med en viss fördröjning svängningarna på elmarknaden.


Vad består elpriset av?

Ditt elpris består av kostnaden för elen, energiskatt 29.0 eller 19.2 öre per kWh (i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, samt i Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik, Ljusdal, Malung, Mora, Orsa, Älvdalens och Torsby kommuner är energiskatten lägre, 19.2 öre per kWh), den lagstadgade elcertifikatavgiften och ovanpå detta tillkommer momsen med 25%.